Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft de manieren waarop persoonsgegevens over personen (“Gebruikers“) die deze website (de “Website“) gebruiken, kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt door Ipsen NV, Guldensporenpark 87, 9820 Merelbeke, België (hierna “Ipsen” genoemd), de verantwoordelijke voor de verwerking.

DIT PRIVACYBELEID KAN PERIODIEK EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD, AANGEPAST OF ANDERSZINS BIJGEWERKT. Uw persoonlijke informatie (zoals hieronder gedefinieerd) zal echter altijd worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid dat van kracht is op het moment van verzamelen.

1. Verzamelde persoonsgegevens

Ipsen kan persoonsgegevens verzamelen wanneer u probeert HCP-inhoud te bekijken en gebruiker te worden, waaronder: uw naam en RIZIV/INAMI-nummer (“persoonsgegevens“). Optioneel kunnen wij ook uw e-mailadres verzamelen, indien u marketingcommunicatie van Ipsen wenst te ontvangen.

Wanneer u uw HCP-status valideert om inhoud te bekijken, geven wij duidelijk aan welke informatie vereist is voor registratie en welke informatie optioneel is en naar eigen goeddunken kan worden verstrekt.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Door het verstrekken van persoonsgegevens verzoekt u Ipsen om:

  • te bevestigen dat uw HCP-registratienummer (RIZIV/INAMI-nummer) geldig is.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de legitieme belangen van Ipsen, namelijk om te bevestigen dat u een HCP bent in het geografische gebied waarop deze website betrekking heeft.

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet verkocht, gedeeld of anderszins verspreid aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of een overheidsvoorschrift, of indien een dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van een strafrechtelijk onderzoek of een ander juridisch onderzoek of procedure hier of in het buitenland.

3. Hoe lang wij uw Persoonsgegevens bewaren

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard tot maximaal drie jaar na de laatste van: (i) het verzamelen ervan of (ii) het laatste contact dat wij met u hebben.

4. Beveiliging

Uw naam, RIZIV/INAMI-nummer, e-mailadres en wachtwoord worden op onze servers opgeslagen. Aanvullende persoonlijke informatie die aan uw profiel is toegevoegd, wordt ook op onze servers opgeslagen.

5. Recht op toegang, rectificatie en bezwaar

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering, beperking van en bezwaar tegen het gebruik van uw Persoonlijke Informatie. Als u contact met ons wilt opnemen over ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie of als u een van uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar consent@ipsen.com. Als u contact met ons opneemt, vermeld dan de specifieke reden waarom u contact met ons opneemt en voeg een kopie van uw identificatie bij (bijv. identiteitskaart, paspoort, rijbewijs), onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke vereisten. Verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens zijn onderworpen aan alle toepasselijke wettelijke en ethische rapportage- of archiveringsverplichtingen die ons worden opgelegd. In dergelijke gevallen wordt u daarvan in kennis gesteld en worden uw persoonsgegevens alleen voor die doeleinden bewaard.

U kunt contact opnemen met de Data Privacy Manager van Ipsen via dataprivacy@ipsen.com om uw rechten uit te oefenen.

6. Afmelden

Als u ervoor hebt gekozen uw e-mailadres te verstrekken voor optionele marketingcommunicatie van Ipsen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door een e-mail te sturen naar consent@ipsen.com.

7. Cookies

Deze website maakt gebruik van anonieme analytics, waaronder cookies gegenereerd door Google Analytics. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer, smartphone of ander apparaat worden geplaatst. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat zonder het risico van beschadiging.

Cookies stellen ons in staat om automatisch bepaalde gebruikersgegevens te verzamelen wanneer u de Site gebruikt, zoals:

  • Het IP-adres van de Gebruiker (dit adres, dat toegang geeft tot het internet, wordt door de Internet Service Provider toegewezen aan het apparaat van de Gebruiker en de informatie, die verandert afhankelijk van de sessie van de Gebruiker, is niet direct persoonlijk identificeerbaar)
  • De datum en het tijdstip waarop de Gebruiker de Site bezoekt
  • Het besturingssysteem van het apparaat en de browser van de Gebruiker
  • Hoe de Gebruiker de Website bezoekt

De Website gebruikt verschillende soorten cookies:

  • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen veilig door de Website te bewegen en de functies ervan te gebruiken.
  • Prestatiecookies: deze cookies verzamelen analytische informatie over hoe bezoekers de website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s bezoekers het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen van de website ontvangen. Dit omvat analytische cookies gegenereerd door Google Analytics.

Dit type cookies verzamelt geen informatie die gebruikers rechtstreeks identificeert, maar maakt gebruik van cijfers en codes. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de website te beheren en de gebruikerservaring te verbeteren. De informatie wordt niet gebruikt om profielen van gebruikers op te stellen of om gerichte reclame te maken. Ipsen bewaart de verzamelde persoonsgegevens (de cookie-identificatie) niet langer dan dertien maanden.

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van prestatiecookies op uw apparaat.

Laatst bijgewerkt: juni 2018.


This site is registered on wpml.org as a development site.